Η εταιρία

H MKI Hellas είναι μια καινοτόμα εταιρία πληροφορικής με αντικείμενο την ανάπτυξη ολοκληρωμένων και εξειδικευμένων λύσεων. Ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο του 2014 και έκτοτε παρουσιάζει ραγδαία εξέλιξη σε ετήσια βάση. Η εταιρία ειδικεύεται στην ανάπτυξη web και mobile εφαρμογών καθώς και στο σχεδιασμο, την υλοποίηση και την υποστήριξη προσαρμοσμένων λύσεων για υψηλού προφίλ πελάτες ανά την Ευρώπη.

Η εξέλιξη της εταιρίας βασίζεται στην άρτια οργάνωση και τη δυναμική ανάπτυξη των μελών που την απαρτίζουν, ενω διαρκής στόχος της είναι η διεύρυνση του φάσματος δραστηριοποίησής της στον ευρύτερο χώρο της πληροφορικής. Αξίες στις οποίες επενδύει η εταιρία μας, είναι η συνεργασία, η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία