Ευκαιρίες Καριέρας

Τι προσφέρουμε

 • Φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Υψηλό επίπεδο ομαδικότητας για την επίτευξη κοινών στόχων
 • Εξαιρετικές συνθήκες εργασίας και ευέλικτο ωράριο
 • Εξελιγμένες τεχνολογίες
 • Ευκαιρίες ατομικής εξέλιξης

What we offer

 • Friendly and team working environment.
 • Team collaboration in a high level, in order to achieve common goals.
 • Best working conditions and flexible working hours.
 • Latest technologies and flat hierarchies.
 • Excellent growth and advancement opportunities.

 Διαθέσιμες θέσεις εργασίας

Front-end Developer

Candidate’s profile

 • Completed studies in Computer Science or similar qualification. Experience will be taken into account.
 • Knowledge in software development and specifically in at least one of the following programming languages/technologies:  JavaScript, HTML, CSS ,PHP, Ext Js.
 • Ability to easily manage problems and find solutions.
 • Desire to express and try out new ideas in a team working environment.
 • Good knowledge of English.

Back-end Developer

Candidate’s profile

 • Completed studies in Computer Science or similar qualification. Experience will be taken into account.
 • Knowledge in software development and specifically in at least one of the following programming languages/technologies: C#, JavaScript, PHP, T-SQL, Ext Js, JQuery, Elasticsearch.
 • Experience in relational databases (ideally MSSQL).
 • Ability to easily manage problems and find solutions.
 • Desire to express and try out new ideas in a team working environment.
 • Good knowledge of English.